Avfallsmengde ned, materialgenvinningsgrad opp i 2022

Men det blir fortsatt utfordrende å nå 2025-målet på 55 prosent. - Myndighetene må bidra til å skape et marked for resirkulerte varer, sier Runar Bålsrud.

Av: Stine Thorp | Publisert: 30. juni 2023

I 2022 var mengden husholdningsavfall som ble kastet hjemme eller på gjenvinningsstasjonen 2,124 millioner tonn, skriver SSB i en nyhetsmelding. Det er en nedgang på 10 prosent fra 2021.

Materialgjenvinningsgraden opp til 44 prosent

I 2022 ble 44 prosent av husholdningsavfallet sendt til materialgjenvinning. Dette inkluderer også avfall sendt til biogassproduksjon og kompostering. 52 prosent går til forbrenning, mens fire prosent går til deponi og annen behandling.

Se tabeller nederst i saken

- Det er flott at materialgjenvinningsgraden øker, men vi er fortsatt langt unna fastsatte mål. Vi skulle ha materialgjevunnet eller forberedt til ombruk 50 prosent i 2020, i 2025 skal vi opp i 55 prosent, og i 2035 er målet 65 prosent, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

- Nå kom det nye utsorteringskrav i januar 2023 som pålegger alle kommuner å utsortere mat- og plastavfall fra husholdningsavfallet, også fra fritidsboliger. Det blir spennende å se hvilken effekt dette får på materialgjenvinningsgraden. Vi bør kunne forvente et hopp når tallene for 2023 kommer.

Nedgang i nesten alle avfallstyper

Det ble generert mindre av fleste avfallstypene fra 2021 til 2022. Ifølge SSB var dette de største endringene:

  • Treavfall: -53 000 tonn / -19 prosent
  • Restavfall: -42 000 tonn / -5 prosent
  • Annet avfall: -29 000 tonn / -77 prosent
  • Hageavfall: -28 000 tonn / -15 prosent

- Det blir interessant å se utviklingen de neste årene. Vi håper nedgangen i avfallsmengder er en varig trend, og at materialgjenvinningsgraden vil øke slik at vi når 2025-målet på 55 prosent. Men pandemien hadde stor innvirkning på hvordan vi konsumerte, og vi vet ikke ennå om 2022 fortsatt var preget av den, sier Bålsrud.

Se tabeller nederst i saken

Trengs et marked for det vi kan gjenvinne

SSB presiserer i nyhetsmeldingen at selv om materialgjenvinningsgraden endte på 44 prosent i 2022, betyr ikke dette at 44 prosent av avfallet ble gjenvunnet eller ombrukt.

- Formålet må være at det som blir hentet ut av husholdningsavfallet og er tiltenkt materialgjenvinning faktisk blir det. Da trengs det et marked for resirkulerte materialer. Her kan myndighetene bidra ved å innføre krav om bruk av resirkulerte materialer i offentlige anskaffelser. Det ville ført til at vi fikk en sirkulærindustri som igjen ville gi både verdiskapning og nye arbeidsplasser, sier Bålsrud.

Behandling av husholdningsavfall

Type husholdningsavfall i tonn

Konsum og mengde husholdningsavfall (1996- 2022)


Se SSBs statistikk på avfall fra husholdninger her

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Relaterte artikler

Se flere nyheter