Nei til svarte søppelsekker

Avfallsbransjen kutter ut svarte søppelsekker - hva med dagligvarebransjen?

Av: Avfall Norge | Publisert: 5. september 2019

Flere medier har de siste dagene omtalt at stadig flere aktører i avfallsbransjen sier nei til ta imot avfall i svarte søppelsekker. Begrunnelsene for å si nei er gode:

1. Sekkene kan inneholde avfall som er brannfarlig, helsefarlig og miljøfarlig

2. Sekkene gjør det vanskelig å sortere avfallet slik at det kan gjenvinnes

3. Sekkene kan inneholde stikkende og skjærende gjenstander som kan skade dem som håndtere dem på avfallsanleggene

Avfall Norge oppfordrer derfor sine medlemmer å si nei til mottak av avfall i svarte søppelsekker, selv om det ikke foreligger noe nasjonalt forbud mot sekkene.

Det finnes et godt utvalg av gjennomsiktige sekker av resirkulert plast på markedet som kan kjøpes via aktørene i bransjen. I butikkhyllene finnes det imidlertid fremdeles svarte søppelsekker og utvalget av gjennomsiktige sekker er mindre. Avfall Norge starter derfor nå en dialog med både dagligvarehandelen og leverandørene om hvordan de svarte søppelsekkene kan fases ut og plasten utnyttes til andre produkter.