Lukk søk

Nettbasert veileder til KOSTRA-rapportering

Skal forene og forenkle kommunal rapportering til SSB.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 1. februar 2017

Avfall Norge gjennomførte i 2016 et prosjekt som så på statistikken som kommuner og IKS rapporterte til KOSTRA. Prosjektet la særlig vekt på problemene med å sammenligne ulike selskaper i SSB-statistikken. For eksempel er det til dels store forskjeller i rappoterte tall fra selskaper som ellers har tilsvarende organisering og størrelse.

Det er en omfattende og langsiktig jobb å endre KOSTRA-rapporteringen. SSB må følge opp mange hensyn før de endrer rutiner for innhenting eller sammenstilling til publikasjoner, og det er også et naturlig fra IKS og kommunens side å holde innrapportering på et nivå som ikke beslaglegger store ressurser.

Resultatet fra prosjektet ble en nettbasert veileder til KOSTRA-rapporteringen, og er aktuell lesing for ansatte som skal fylle inn KOSTRA-tall. Prosjektgruppen har sammenstilt en ordliste, samt definert de fleste rapporteringspunktene for å sikre en felles forståelse av hvilke tall som skal rapporteres under hvilke punkt. Håpet er at dette skal gi en mer samstemt rapportering inn til SSB, som igjen vil føre til sikrere nasjonale og lokale tall. 

Nettsiden kan sees her.