Ny ordning for sertifisering av tekstilinnsamlere

Den nordiske arbeidsgruppen for avfall (Nordic Waste Group, NWG) foreslår en sertifiseringsordning for tekstilinnsamling for bedre oversikt over et marked i endring.
Av: Avfall Norge | Publisert: 11. august 2017

Den nordiske arbeidsgruppen for avfall (Nordic Waste Group, NWG) har over mange år jobbet med for å øke gjenvinningen og ombruket av tekstiler og plast, og den nye sertifiseringsordningen de foreslår skal blant annet jobbe for et lukket kretsløp for tekstiler, og luke ut illegal innsamling til eksport.

Avfall Norge ønsker dette initiativet velkommen og mener at dette ville være med å løfte bransjens renome samtidig som  det vil kunne bidra til økt innsamling, gjenvinning og ikke minst om bruk av tekstiler.

350,000 tonn nye tekstiler blir tilført de nordiske markedene årlig, men bare 120,000 tonn brukte tekstiler samles inn. Den gjenværende mengden materialer blir stort sett kastet i restavfallet. 
Palm et al. (2015)

Behov for felles referansepunkt

Fretex og Uff kan ta æren for å ha drevet frem innsamling, gjenvinning og ombruk av tekstiler i Norge. I den siste tiden har også flere nye aktører kommet inn på dette markedet med egne ordninger. Fremover vil det være et behov for å samle data om blant gjenvinningsgraden som ordningene oppnår, og kartlegge tekstilstrømmene bedre.  

Den nye ordningen skal lage et felles sett med kriterier for innsamlere og gjenvinnere,  ved hjelp av en godkjenningsordning som må bygges opp.

Mål for materialgjenvinning og ombruk

Rapporten som nå er lagt fram er en fortsettelse av arbeidet som ble fullført i 2013-14 og la grunnlaget for sertifiseringsordningen som nå er foreslått.

Rapporten beskriver en ambisiøs og transparent sertifiseringsordning som skal bidra til å nå de målene som arbeidsgruppen har satt seg.

​ Målene til initiativet er:

  • at 50% av de tekstilene som samles inn går til ombruk innen 2025 og at 90% av de tekstilene som er samlet inn og ikke går til ombruk faktisk blir materialgjenvunnet.
  • doble innsamlingen av tekstiler i den nordiske regionen innen 2025 sammenlignet med 2012
  • jobbe for et lukket kretsløp for tekstiler
  • luke ut illegal innsamling av tekstiler som går til eksport
  • bidra til økt transparens i markedet for innsamling av brukte tekstiler, inkludert formålet med innsamling løsningene og  den offentlige troverdigheten til de organisasjonene som er involvert

The Nordic textile reuse and recycling commitment – a certification system for used textiles and textile waste