Arskonferansen 2024 banner mobile

Nye utsorteringskrav endelig på høring

På Avfall Norges fagsamling denne uken ble det kjent at de nye kravene om obligatorisk utsortering av plastavfall og bioavfall omsider kommer på høring.

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. januar 2021

De foreslåtte kravene er et viktig virkemiddel for å sikre gjennomføring og overholdelse av bindende krav i EUs avfallsregelverk og hovedhensikten er å øke materialgjenvinningen, heter det på Miljødirektoratet sine sider.

Miljødirektoratet forventer at kravene vil medføre at andelen plastavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall har vi beregnet at materialgjenvinningen vil øke fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035. Samlet vil dette kunne øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i 2035.

De nye kravene foreslås samlet i et nytt kapittel 10a i avfallsforskriften og gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall.

Høringen har frist 28/4 og Avfall Norge ber om innspill fra medlemmene på forslaget fra Miljødirektoratet. Vi vil også invitere til en morgenkaffe om forskriften i nærmeste fremtid.

Endelig - denne høringen har vi bedt om lenge! Vi har jo visst i flere år at de nye kravene vil komme, men prosessen med å få forslaget ut på høring har dratt veldig ut i tid. Det tar tid for bransjen å tilpasse seg nye krav, derfor er det på høy tid at vi får det konkrete forslaget på bordet.
Cecilie Lind, adm. dir. Avfall Norge.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041