Nye utsorteringskrav endelig på høring

På Avfall Norges fagsamling denne uken ble det kjent at de nye kravene om obligatorisk utsortering av plastavfall og bioavfall omsider kommer på høring.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 28. januar 2021

De foreslåtte kravene er et viktig virkemiddel for å sikre gjennomføring og overholdelse av bindende krav i EUs avfallsregelverk og hovedhensikten er å øke materialgjenvinningen, heter det på Miljødirektoratet sine sider.

Miljødirektoratet forventer at kravene vil medføre at andelen plastavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall har vi beregnet at materialgjenvinningen vil øke fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035. Samlet vil dette kunne øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i 2035.

De nye kravene foreslås samlet i et nytt kapittel 10a i avfallsforskriften og gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall.

Høringen har frist 28/4 og Avfall Norge ber om innspill fra medlemmene på forslaget fra Miljødirektoratet. Vi vil også invitere til en morgenkaffe om forskriften i nærmeste fremtid.

Endelig - denne høringen har vi bedt om lenge! Vi har jo visst i flere år at de nye kravene vil komme, men prosessen med å få forslaget ut på høring har dratt veldig ut i tid. Det tar tid for bransjen å tilpasse seg nye krav, derfor er det på høy tid at vi får det konkrete forslaget på bordet.

Kilde: Cecilie Lind, adm. dir. Avfall Norge.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041