Refusjonsordning for håndtering av herreløst marint avfall

Har ditt avfallsselskap hatt utgifter knyttet til å ta imot avfall fra ryddeaksjoner, kan du søke refusjon.
Av: Avfall Norge | Publisert: 10. april 2018

Tilskudd fra Miljødirektoratet

Dersom ditt selskap har mottatt direkte støtte fra Miljødirektoratet kan du ikke søke refusjon fra refusjonsordningen.

Miljødirektoratet har utdelt 80 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. 
Les hvilke avfallsselskap og prosjekter som har mottatt støtte.

______________________________________________

Refusjonsordning for håndtering av herreløst marint avfall

Ordningen finansieres av Miljødirektoratet, administreres av Hold Norge Rent og gjelder marint søppel som er samlet inn i tilknytning til frivillige ryddeaksjoner. Ordningen gjelder også opprydding langs vassdrag og innsjøer.

Refusjonsordningen skal

 • sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet.
 • stimulere kommunale og interkommunale renovasjons- og avfallsselskap til å hente og ta imot marint avfall vederlagsfritt. 

Kriterier for å søke:

 1. Det er marint avfall.
 2. Innlevert avfall skal være herreløst.
 3. Oppryddingen skal være basert på frivillig innsats.
 4. Ryddeaksjonene må ha eget aksjonsnummer
 5. Ryddeaksjonene må registreres i HNRs ryddeportal: holdnorgrent.no/ryddeportalen
 6. Ryddeaksjonene skal være avsluttet.
 7. Antall kilo/tonn innsamlet avfall skal registreres i ryddeportalen.
 8. Utgiftene skal dokumenteres.

Hvem kan søke?

Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall og som tilfredsstiller ordningens, kan søke om refusjon. Ordningen gjelder også for opprydding langs vassdrag og innsjøer. Søknadsfristen er satt til torsdag 15. november.

Hva skjer når de som leverer søppel ikke har en aksjonskode fra ryddeportalen?

 1. Rydderne må opprette an aksjon på stedet
 2. Ryddeaksjonen må avsluttes på stedet
 3. Innlevert avfall må veies, hvis det ikke finnes muligheter til å veie, kan man beregne 10 kilo per full sekk, 5 kilo for en halv sekk osv.
 4. Det er viktig at ryddeaksjonen er registrert, hvis ikke risikerer dere å ikke få refundert kostnadene.

Husk: Aktører som har fått innvilget støtte til strandrydding direkte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning mot marin forsøpling, kan ikke søke refusjonsordningen.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter