Straks klart for nordisk kampanje om EE-avfall

10.-16. oktober arrangerer innsamlingsbransjen for elektronikk og batterier i Sverige, Norge og Danmark sin årlige kampanje med fokus på resirkulering av EE-avfall. Vi oppfordrer andre relevante aktører til å bli med.

Av: Stine Thorp | Publisert: 3. oktober 2022

The Recyclable Advert er tittelen på den ukelange informasjonskampanjen, som arrangeres fra 10. til 16. oktober, for å markere den internasjonale EE-avfallsdagen den 14. oktober 2022.

Viktig å gjenvinne

I år er kampanjen ekstra viktig. Bakgrunnen er at covid og krigen i Ukraina har minsket tilgangen på råmaterialer og elektroniske komponenter drastisk. Dette har gjort at prisene på metaller har økt voldsomt. Prisen på aluminium har for eksempel nådd rekordnivåer.

Med informasjonskampanjen The Recyclable Advert ønsker innsamlingsaktørene i Norden å øke forbrukernes bevissthet om hvor viktig det er å gjenvinne.

Å spre kunnskap om at alle materialer i alle elektroniske produkter må gjenvinnes og gjenbrukes er viktig. Spesielt når vi vet at mange elektroniske produkter havner i skuffer og skap hjemme.

Skaper brannfare

Et annet viktig poeng er å få batteriene ut av restavfallet, for å forhindre brann. Derfor oppfordrer Avfall Norge IKS'er og kommuner og andre som på en eller annen måte er i befatning med EE-avfall til å være med på kampanjen.

The Recyclable Advert finansieres av de nordiske innsamlingsaktørene Elkretsen, ERP, Norsirk, Recipo, Renas og BIF. Alt materiale tilhørende kampanjen kan brukes kostnadsfritt.

Les mer om kampanjen og se kommunikasjonsmatriellet her