Suksess for Gjenvinnerdagen 2023

23. august inviterte 16 ulike medlemmer politikere til Gjenvinnerdagen. Se bildene og mediedekningen arrangementet fikk.

Av: Stine Thorp | Publisert: 25. august 2023

Dette året er tredje gang Avfall Norge og ulike medlemsvirksomheter inviterer politikere og presse til gjenvinningsanlegg i anledning Gjenvinnerdagen.

Formålet er å øke kunnskapen om bransjen og samfunnsoppdraget vi har, og gjøre politikerne oppmerksom på hvilken viktige rolle bransjen spiller om vi skal nå klimamålene.

- Våre medlemmer, både de kommunale og private, jobber hver eneste dag med å håndtere avfallet vårt på best mulig måte innenfor dagens rammer. Men gjenvinningbransjen kan bli enda bedre til å ta ut verdifulle ressurser, og kan også bidra med flere lokale arbeidsplasser og mer verdiskapning dersom det tilrettelegges for nødvendige investeringer i nye anlegg, smart teknologi og bedre logistikk, sier Avfall Norges administrerende direktør Runar Bålsrud.

Årets arrangement trakk flere hundre interesserte politikere og fikk også god pressedekning. Blant annet lagde NRK Vestlandsrevyen en reportasje fra SIMAS' arrangement. Se innslaget her.

Under sees et utvalg bilder fra de ulike arrangementene:

BILDER FRA GJENVINNERDAGEN 2023


Fra Remiks:


Fra Iris-Salten:


Fra IVAR:


Fra Oslo REG (Foto: Silje Slålien Thoen)


Fra BIR:


Fra Avfall Sør:


Fra SIMAS:


Fra Sirkula:


Fra VESAR:


Fra TRV:


Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041