Lukk søk

Velkommen til Force Technology, EcoMaterials og Bergen Vann

Vi ønsker velkommen til tre nye medlemmer på tampen av året.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 14. desember 2017

Avfall Norge har fått rundt 20 nye medlemmer fra offentlig og privat sektor i 2017. 

De ferskeste medlemmene er Force Technology, EcoMaterials og Bergen Vann. 


Force Technology

FORCE Technology etablerer seg som en akkreditert tredjepart som kan bistå med rådgivning og utføre målinger av utslipp til luft. 

- Innmelding i Avfall Norge falt naturlig når konsernet tok beslutningen om å utvide aktivitetene fra å gjelde i Danmark og Sverige primært, til å inkludere Norge med egen avdeling. Grunnen til at Avfall Norge ble valgt, er at vi ønsker å være synlige i markedet og bygge et nettverk.

Thor Valsø-Jørgensen, Head of Department, Metrology and Air Environment Administration

Les mer


EcoMaterials

EcoMaterial er en nyoppstartet bedrift som fokuserer på resirkulering av trevirke.  

EcoMaterials sine ambisjoner er å erstatte lineær økonomi med sirkulær økonom. Vi  skal skape bærekraftig kretsløp innenfor produkter til byggebransjen og annen innredning og erstatte dagens produksjon som gjennomføres med jomfruelig treverk, med resirkulert materiale. I denne sammenheng mener vi Avfall Norge er den rette samarbeids-partner for innhenting av riktig  informasjon, samt  med deres gode bransje nettverk.

Lars Wermskog og Frode Thune, EcoMaterials

Du møter Ecomaterials i EXPO på stand 152 på Årskonferansen.


Bergen Vann

Bergen Vann KF (BV) ble stiftet 01.07.2004. Bergen Vann har som visjon er å være den ledende VA-operatør i Norge. De skal være faglig front på sine kjerneområder, med sterkt fokus på kvalitet i de tjenestene som de leverer.

Les mer


Vi gleder oss til samarbeid med nye og eksisterende medlemmer i 2018.

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Leder medlem og marked
Avfall Norge
Ansvar: Medlemverving- og oppfølging. Avfall Norges årskonferanse, arrangement. Prosjekter: REdu og tekstil
Telefon:  47179706