Vi oppretter nytt nettverk for ombruk

Avfall Norge oppretter et nytt nettverk for medlemmer og samarbeidsaktører som jobber med ombruk. Meld din interesse!

Av: Avfall Norge | Publisert: 23. mars 2022

Avfall Norge oppretter et nytt nettverk for medlemmer og samarbeidsaktører som jobber med ombruk på gjenvinningsstasjoner, reparasjoner og salg av møbler interiør eller byggematerialer, eller annen form for ombruk.

Mange er i gang eller planlegger nye prosjekter og aktiviteter innen ombruk på sine mottak eller i sin virksomhet. Nettverket skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Vi inviterer nå aktører i de aktuelle virksomheter til å meldte sin interesse for å være med og bidra med innspill til temaer og problemstillinger nettverket skal ta opp i sine møter.


Vil du være med i vårt nettverk?

Meld din interesse her: