Vi oppretter nytt nettverk for ombruk

Avfall Norge oppretter et nytt nettverk for medlemmer som jobber med ombruk på gjenvinningsstasjoner og andre mottak. Meld din interesse!

Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 23. mars 2022

Avfall Norge oppretter et nytt nettverk for medlemmer som jobber med ombruk på gjenvinningsstasjoner og andre mottak.

Mange er i gang eller planlegger nye prosjekter og aktiviteter innen ombruk på sine mottak. Nettverket skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll.

Vi inviterer nå medlemmer til å meldte sin interesse for å være med og bidra med innspill til temaer og problemstillinger nettverket skal ta opp i sine møter.


Vil du være med i vårt nettverk?

Meld din interesse her:

Kontakt oss

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskommunikasjon, bærekraft og ombruk.
Telefon:  95707878