Arskonferansen 2024 banner mobile

- Vi trenger et Enova for sirkulær omstilling

Stortingspolitiker Ola Elvestuen (V) understreker viktigheten av at vi må henge med på det som skjer i EU av regel- og systemendringer for å utvikle sirkulærøkonomien. - Omstillingen Europa skal gjennom innebærer næringsutvikling vi også skal ta del i. Da trengs det støtteordninger, vi trenger noe tilsvarende som Enova for å støtte opp om nytenkning og nyskapning innenfor sirkulærøkonomi, sier Elvestuen.

Av: Stine Thorp | Publisert: 2. april 2024