Arskonferansen 2024 banner mobile

Åpent grensesnitt for stasjonære avfallssug

Rapporten utreder grensesnitt og faktorer som er sentrale for en standardisering av stasjonære systemer for avfallssug. Avfall Norge har engasjert Sopsugkonsulterna AB til å gjøre en kartlegging av hvilke grensesnitt som oppstår i koblingen mellom hovednett og delnett når disse er leverandøruavhengige (åpne system), og peke på faktorer og spørsmål som trenger en nærmere avklaring for å oppnå åpne system og en eventuell standardisering. Åpne system er nødvendig for å sikre adgang til leveranser av delsystemer fra ulike leverandører.
Av: Avfall Norge | Publisert: 1. februar 2011 | Oppdragstaker: SSK Sopsugkonsulterna AB