Åpent grensesnitt for stasjonære avfallssug

Rapporten utreder grensesnitt og faktorer som er sentrale for en standardisering av stasjonære systemer for avfallssug. Avfall Norge har engasjert Sopsugkonsulterna AB til å gjøre en kartlegging av hvilke grensesnitt som oppstår i koblingen mellom hovednett og delnett når disse er leverandøruavhengige (åpne system), og peke på faktorer og spørsmål som trenger en nærmere avklaring for å oppnå åpne system og en eventuell standardisering. Åpne system er nødvendig for å sikre adgang til leveranser av delsystemer fra ulike leverandører.
Av: Avfall Norge | Publisert: 1. februar 2011 | Oppdragstaker: SSK Sopsugkonsulterna AB