Rapporter

Avfall Norges rapporter og publikasjoner fra 2014 frem til i dag. Finner du ikke rapporten du leter etter? Ta kontakt med post@avfallnorge.no.

REN JORD! Håndbok i hjemmekompostering

Publisert: 25. oktober 2023 | Nr: 5-2023 | Oppdragstaker: Naturvernforbundet

Kompostering av matavfall gir mange klimagevinster og er bra for naturen - men hvor begynner man? Med hjemmekompostering kan du redusere avfallsmengden med 50-100 kilo per person per år. Gjør du en god jobb ...

Husholdningsavfall 2022 - hovedresultater fra benchmarking

Publisert: 20. mars 2023 | Nr: 3-2023 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

Denne rapporten oppsummerer resultatene av benchmarkingsanalysen fra 20 offentlige renovasjonsvirksomheter i 2022. Dette er den 20 rapporten i denne prosjektet.

Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall 2022

Publisert: 10. mars 2023 | Nr: 2/2023 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element ...

Mulighetsrommet for biogass i Norge

Publisert: 9. mars 2023 | Oppdragstaker: NORSUS

Rapporten gir et bilde av mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge med tanke på aktuelle råstoff, teknologiutvikling og klimanytte. Rapporten er laget på oppdrag for Energigass Norge, Norges Bondelag, Biogass Oslofjord, Norsk Vann ...

Innovativ avfallslogistikk

Publisert: 23. januar 2023 | Oppdragstaker: NORSUS

Det treårige prosjektet Innovativ avfallslogistikk har tatt for seg beregninger av kostnader og miljøpåvirkning fra avfallslogistikk, analyser av innkjøp av tjenester knyttet til avfallslogistikk og analyse av avfallslogistikkens transformative potensial. Prosjektet har utviklet en ...

Norsk biogassproduksjons samlede potensiale for klimakutt

Publisert: 7. november 2022 | Nr: 2-2022 | Oppdragstaker: Ella Johanne Devold, John Olav Skjønsberg og Sunna Maria Kristina Simma

De fleste kjenner til biogass som en grønn og fornybar energikilde, men få vet at biogassproduksjon også har et betydelig potensiale for karbonfangst, -lagring og -utnyttelse (CCUS). Teknologien eksisterer allerede i dag ved 1 ...

CO2-fjerning - Løsningen som tar oss til null

Publisert: 14. oktober 2022 | Oppdragstaker: ZERO

Skal klimamålene nås trengs CO2-fjerning. Denne rapporten utforsker hvilke muligheter for CO2-fjerning Norge har, og hvilke virkemidler som trengs for å realisere denne type prosjekter i Norge.

Plastfri innsamling av matavfall

Publisert: 10. april 2022 | Oppdragstaker: Mepex (prosjektleder)

Plast i bioresten er en utfordring i biogassbransjen. I "Poseprosektet" ble muligheter og forutsetninger for å gå over fra bruk av plastposer til bioposer eller papirposer for oppsamling av matavfall fra husholdninger undersøkt.