Arskonferansen 2024 banner mobile

Anbefalte konstruksjonsmaterialer for avfallsanlegg

Dette prosjektet har som mål å skaffe en oversikt over ulike typer materialproblemer i norske avfallsanlegg, og baseret på innsamlet erfaringsmateriale kunne gi råd for framtidige materialvalg slik at disse problemene blir mindre og mere forutsigbare.
Av: Avfall Norge | Publisert: 25. april 2008 | Oppdragstaker: Bioforsk Jord og Miljø