Arskonferansen 2024 banner mobile

Anbudsveileder for anskaffelse av behandlingstjenester

Av: Håkon Bratland | Publisert: 30. juni 2014 | Fagområde: Materialgjenvinning

Offentlig anskaffelse av behandlingstjenester er en kompleks øvelse. I dag er det stor variasjon i konkurransegrunnlagene inkl. kontraktsbestemmelser etc. som kommunene og renovasjonsselskapene utarbeider for anskaffelsene, noe som også gjør det veldig arbeidskrevende for de som skal gi tilbud på slike tjenester. Gode innkjøp forutsetter en god konkurranse.