Lukk søk

Avfallsmengder fram mot 2035

Oppdaterte prognoser på avfallsmengder til materialgjenvinning og restavfall til energigjenvinning basert på tre ulike scenarioer for utsorteringsgrad frem til 2035, herunder utsorteringsgrad som idag, måloppnåelse i 2035 og et sannsynlig middelresultat.

Av: Roy Ulvang | Publisert: 9. oktober 2019 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Energigjenvinning | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Kontakt oss

Roy Ulvang

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Forbrenning/energigjenvinning, avfallsressurser og farlig avfall
Telefon:  91724204