Avfallsmengder fram mot 2035

Oppdaterte prognoser på avfallsmengder til materialgjenvinning og restavfall til energigjenvinning basert på tre ulike scenarioer for utsorteringsgrad frem til 2035, herunder utsorteringsgrad som idag, måloppnåelse i 2035 og et sannsynlig middelresultat.

Av: Avfall Norge | Publisert: 9. oktober 2019 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Mepex Consult AS