Bærekraft i tekstilanskaffelser for norske kommuner og offentlige virksomheter

Rapporten omhandler kartlegging av hvordan kommuner, interkommunale selskap (IKS) og andre offentlige etater, foretak og virksomheter arbeider med anskaffelser av tekstiler i dag. Det har blitt kartlagt hvilke krav virksomhetene stiller i anskaffelsesprosessen for tekstiler og hvor det er rom for forbedring.

Av: Jens Måge | Publisert: 11. november 2021 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Avfall Norge

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502