Beste praksis for kompostering av hageavfall - veileder 2016

Denne veilederen har som formål å hjelpe anleggseiere til å produsere produkter med høy kvalitet tilpasset den bruken produktet er tiltenkt.
Av: Avfall Norge | Publisert: 8. april 2016 | Oppdragstaker: COWI AS

Hage- og parkavfall er en verdifull ressurs som benyttes i økende grad til produksjon av kompost og kompostbaserte jordprodukter.

Veilederen kan også være et verktøy for kommuner og private avfallseiere til å gjøre anskaffelser av behandling av sitt park- og hageavfall i tråd med gode miljø- og kvalitetsstandarder. Det å lage jordblandinger og vekstmedium basert på bl.a. kompost fra hageavfall vil også være med på å redusere bruk av torv fra myr. 

Vi håper denne rapporten kan danne grunnlag for en videreutvikling av kvalitet og økt volum i produksjon av kompost basert på hage- og parkavfall i Norge.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262