Arskonferansen 2024 banner mobile

Bransjeanalysen Light

Vi stiller med oppdaterte tall om bransjen og avfallsressursene, og mål for hvordan vi skal oppnå sirkulær økonomi i praksis
Av: Avfall Norge | Publisert: 15. august 2017 | Oppdragstaker: Kine Martinussen

I 2017 har sirkulær økonomi blitt et kjent begrep, nedfelt i blant annet nasjonale strategier og EUs rammeverk.

For de som likevel trenger en oppdatering er det kort sagt ideen om å benytte råvarer og ressurser så lenge det lar seg gjøre, for å hindre uttak av de begrensede ressursene jorda har til rådighet. 

Nå gjenstår den mer utfordrende oppgaven: 

Hvordan skal vi i praksis gå fra en lineær til en sirkulær verdikjede?

Avfalls- og gjenvinningsbransjen har utvilsomt en viktig rolle å spille dersom vi skal lykkes. 

Dette ansvaret tar vi på alvor. 

90 prosent av våre medlemmer sier at de mener bransjen er essensiell for en sirkulær økonomi. De siste årene har flere kommuner og interkommunale selskap opprettet gjenbruksboder slik at alt fra møbler til elektronikk kan finne nye hjem. Private og offentlige aktører velger å fylle biogass på renovasjonsbilene for å redusere utslipp fra innsamling, og mange tenker nytt om hvordan vi kan benytte oss av alt fra fiskeslam til knuste vinduer. 

Dette er noen få steg på veien, og lenger skal vi gå. 

Fremover vil samarbeid og gode rammevilkår være nøkkelen til suksess.