Arskonferansen 2024 banner mobile

Bruk av offentlig-privat samarbeid og tjenestekonsesjoner ved realisering av avfalls-behandlingsanlegg

Denne rapporten gjennomgår de juridiske mulighetene og begrensningene for offentlig-privat samarbeid (OPS) i avfallsbransjen. Avfallsbransjen står overfor store investeringer i ny kapasitet for behandling av restavfall og utsorterte fraksjoner. Det er etablert strenge regler for hvordan kommunene som eier av avfall kan delta i etablering av denne typen anlegg. Svært få kommuner i Norge kan alene gjennomføre disse investeringene. Både fordi det er finansielt store løft og fordi de ikke vil ha tilstrekkelige avfallsmengder til å kunne sikre drift. Kommunene må derfor inngå samarbeid med andre kommuner, private avfallsaktører eller andre typer aktører som for eksempel energiselskaper.
Av: Avfall Norge | Publisert: 12. oktober 2009 | Oppdragstaker: KS Bedrift