Arskonferansen 2024 banner mobile

CO2-fjerning - Løsningen som tar oss til null

Skal klimamålene nås trengs CO2-fjerning. Denne rapporten utforsker hvilke muligheter for CO2-fjerning Norge har, og hvilke virkemidler som trengs for å realisere denne type prosjekter i Norge.

Av: Stine Thorp | Publisert: 14. oktober 2022 | Oppdragstaker: ZERO

FNs klimapanel viser at for å nå de internasjonale klimamålene holder det ikke lenger å bare kutte utslipp. Vi må også fjerne CO2 fra atmosfæren. Norge har i dag ingen mål eller virkemidler for å skalere opp CO2-fjerning nasjonalt, i motsetning til våre naboland Finland og Sverige.

I denne rapporten utforsker ZERO hva behovet for CO2-fjerning betyr nasjonalt i Norge, med to mål: 1) definere rollen til CO2-fjerning i norsk klimapolitikk og 2) analysere virkemidler for å realisere prosjekter i Norge.