Arskonferansen 2024 banner mobile

Elektronisk henteregistrering

Dette prosjektet er satt i gang med bakgrunn i at flere norske kommuner og avfallsselskaper vurderer å gå til innkjøp av systemer for elektronisk henteregistrering. Rapporten gir anbefalinger til hvordan nye brukere bør legge opp sin prosess, og hvilke valg som bør tas slik at de kan unngå en del av de problemene som de eksisterende brukerne har hatt.
Av: Avfall Norge | Publisert: 2. februar 2010 | Oppdragstaker: COWI AS