Arskonferansen 2024 banner mobile

Er mbt noe for norge?

Avfall Norge har iverksatt et FoU prosjekt for å avklare mulighetene for å ta i bruk teknologi for å etablere mekanisk biologisk avfallsbehandling i Norge (MBT). Foreliggende rapport dokumenterer første del av prosjektet som i stor grad har gir en internasjonal oversikt over MBT og tilhørende erfaringer. Aktuelle problemstillinger belyses og vurderes ut fra norske forhold.
Av: Avfall Norge | Publisert: 28. mai 2010 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS