Arskonferansen 2024 banner mobile

Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg i 2009

Det er i dette prosjektet gjennomført en beregning av fornybar andel i avfallet som leveres til norske forbrenningsanlegg. Prosjektet er en oppdatering av prosjektet som ble gjennomført i 2006. Beregningsmetodikken som er benyttet i dette prosjektet tilsvarer metodikken som ble benyttet i 2006, med visse endringer. Bl.a. er det foretatt en nærmere vurdering av fornybart, fossilt og inert andel i hver enkelt avfallsfraksjon.
Av: Avfall Norge | Publisert: 16. desember 2010 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS