Arskonferansen 2024 banner mobile

Fossil jord

Kartlegging av torvinnhold i jord på det norske forbrukermarkedet
Av: Avfall Norge | Publisert: 4. juni 2015 | Oppdragstaker: Framtiden i våre hender

Avfall Norge har sammen med komposteringsanlegg i Norge satt i gang prosjektet «God jord» for å øke fokus på kompost til bruk i jordblandinger og vekstmedium.

Som ledd i dette arbeidet har Framtiden i våre hender gjort en kartlegging av omsettingen av jordprodukter i privatmarkedet. 

Framtiden i våre hender har kontaktet 15 hagesenterkjeder og byggevarekjeder, samt IKEA og Europris, for å kartlegge omsetningen av jordprodukter i Norge, herunder andelen torv. Formålet med undersøkelsen er å sette fokus på torv som miljøproblem, og å fremme alternativer. 

Kartleggingen viser at det totalt ble solgt i overkant av 200.000 kubikkmeter jord til forbrukere i 2014 gjennom kjedene vi kontaktet. Det tilsvarer 4 millioner 50-literssekker. Av dette var 176.000 m3 torv. Torvbruken førte til et utslipp på anslagsvis 32.000 tonn CO2, som tilsvarer det årlige utslippet fra 15.000 personbiler. I 2014 kom torven som ble brukt i jord hovedsakelig fra Norge, selv om det var noe import fra Sverige. Importandelen varierer imidlertid fra år til år.

Det er betydelig forskjell på torvinnholdet i jordproduktene som selges på det norske markedet i dag. Torvandelen i produktene fra dem vi har vært i kontakt med varierer fra 0 til nær 100 prosent. Andelen torv er som regel høyest i de billigste jordproduktene, som ofte omsettes som «hagejord» eller «plantejord», mens den ofte er lavere i dyrere jordprodukter.

Det finnes alternativer. Flere avfallsselskaper selger kompostbasert, torvfri jord. Noen aktører selger eller planlegger å lansere torvfrie jordtyper basert på kokosfiber (coir). Flere aktører jobber med å utvikle torvfrie jordprodukter.


Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262