Arskonferansen 2024 banner mobile

Framskrivning av avfallsmengden i storbyer

Framskrivning av avfallsmengden i Oslo, Trondheim og BIR-regionen.
Av: Avfall Norge | Publisert: 8. mai 2015 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Oslo, BIR og Trondheim kommune er i gang med utarbeidelse av avfallsstrategier og ønsket å videreføre dette arbeidet med framskrivninger for de tre storbyene i Norge. 

Framskrivning av avfallsmengdene vil være et nyttig og nødvendig grunnlag for planlegging av kapasitet og løsninger i kommunal renovasjon. I tillegg kan arbeidet med framskrivninger gi innsikt i hvilke faktorer som påvirker avfallsutviklingen. Fordi dette arbeidet også kan ha nytte for andre regioner ble prosjektet gjennomført i regi av Avfall Norge. 

Prosjektet er finansiert av Renovasjonsetaten i Oslo, BIR og Trondheim kommune og gjennomført av Mepex Consult AS.