Arskonferansen 2024 banner mobile

Grunnlag nasjonal renovasjonsteknisk norm

Denne rapporten anbefaler hvilke normer som bør inngå i en nasjonal norm for nedgravde løsninger.
Av: Avfall Norge | Publisert: 8. februar 2017 | Oppdragstaker: Rambøll Norge AS

Teknologiske løsninger i avfallsinfrastrukturen tas i bruk i stadig økende omfang rundt om i landet, i denne sammenhengen tenkes spesielt på nedgravde avfallsløsninger som undergrunncontainere og avfallssug.

Med denne utviklingen følger et behov i kommunene for å innføre retningslinjer som skaper forutsigbarhet i planleggingen og til tekniske krav og ansvarsforhold mellom aktører som driver med vedlikehold, eierskap og finansiering. Flere kommuner har allerede laget lokale renovasjonstekniske veiledere.

Etter hvert som flere kommuner tar i bruk nye tekniske løsninger kommer det et behov for å standardisere løsningene og kravene til teknologien og leverandørene av denne. Formålet med denne rapporten har vært å få oversikt over alle veiledere og retningslinjer som finnes ute i kommunene med sikte på i neste fase å lage en nasjonal norm for nedgravde løsninger basert på disse.

En nasjonal norm for avfallsinfrastruktur skal forenkle og strømlinje forme arbeidet for alle parter som går i gang med å planlegge eller bygge nye renovasjonstekniske løsninger. Det vil senke terskelen for byer og kommuner til å ta i bruk moderne og effektive renovasjonstekniske løsninger.