Henteordninger for ”grovavfall” fra husholdninger

Sluttrapporten anbefaler at norske kommuner engasjerer seg mer aktivt for å utvikle et tilbud om henting av grovavfall som en integrert del av det helhetlige kommunale system for avfall fra husholdninger. Formålet kan både være å forbedre servicenivået og oppnå miljømessige og andre gevinster ut fra de lokale forhold. En viktig del vil være å rydde opp i innsamling av husholdningsavfall som foregår i privat regi uten kommunens samtykke. I tillegg til kartlegging av erfaringer henteordninger for grovavfall i Norge, Sverige og Danmark, inneholder rapporten en spørreundersøkelse blant abonnenter samt et eksempel på gjennomføring av en hentemodell i Stockholm med formularer for anbudsforespørsel med mer.
Av: Avfall Norge | Publisert: 17. mars 2009 | Oppdragstaker: Mepex AS