Arskonferansen 2024 banner mobile

Husholdningsavfall 2020 - resultater fra benchmarking

Denne rapporten oppsummerer resultatene av benchmarkingsanalysen fra 24 offentlige renovasjonsvirksomheter i 2020.

Av: Avfall Norge | Publisert: 5. november 2020 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

God renovasjon er viktig og krevende. For å støtte målrettet og profesjonell ledelse av regionale renovasjonsvirksomheter har Avfall Norge i samarbeid med EDC AS og ledende norske aktører etablert et opplegg for systematisk sammenlikning av renovasjons virksomheter som kalles renovasjonsbenchmarking, forkortet RBM.

RBM gir offentlige virksomheter, som ikke kan bruke konkurranseutsetting som verktøy for å måle konkurranseevne, en analyse av sine sterke og svake sider, viser virksomhetens forbedringspotensiale, og er et grunnlag for å lære av andre (beste praksis) for å støtte en målrettet utvikling. RBM er også en kilde til faktainformasjon om husholdningsrenovasjon og om bransjens utvikling for Avfall Norge. Opplegget er uttestet og videreutviklet siden 2003 og gir en sikker og nøyaktig resultatmåling som hensyntar at rammebetingelsene for renovasjonen kan være svært forskjellig fra kommune til kommune.