Arskonferansen 2024 banner mobile

Hva er potensialet for materialgjenvinning i Norge?

Avfall Norge har undersøkt potensialet for materialgjenvinning av husholdningsavfall i 2030 basert på kildesortering og maskinell ettersortering.
Av: Avfall Norge | Publisert: 8. mai 2015 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

EU-kommisjonen lanserte juli 2014 forslag til mål om 70 % materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende kommunalt avfall innen 2030. Pakken som inneholdt forslag til endrete mål for avfallspolitikken i Europa (circular economy) blir relansert i løpet av 2015.

For å kartlegge hva potensialet for materialgjenvinning av husholdningsavfall er i Norge har Avfall Norge bestilt en rapport fra Mepex Consult AS. Resultatene viser at 39 % av norsk husholdningsavfall i 2013 ble utsortert for materialgjenvinning (inkludert biologisk behandling). Potensialet med bruk av best practice og kjent teknologi er vurdert til å være 54 % i 2030.

Undersøkelsen har tatt for seg avfallsstrømmene i 2013 fra husholdninger og materialregnskap fra en rekke kommuner. Dette er satt sammen til en beregning av nasjonale andeler materialgjenvinning for ulike avfallstyper. Derfra er SSBs fremskrivninger for avfallsmengder mot 2030 sammenholdt med vurderinger av hva som er mulig å oppnå av materialgjenvinning av ulike typer husholdningsavfall. Til dette er det brukt en vurdering av beste resultater for kildesortering i kommuner og det som ser ut til å være mulig å oppnå med maskinell ettersortering.

Andel utsortert ulike typer husholdningsavfall til materialgjenvinning 2013 og 2030 (potensial)

AvfallstypeReturandel 2013 (%) Potensial 2030 (%)
Matavfall42,570
Papir og papp79,293
Plast (totalt)23,665
Glassemballasje66,385
Metall (eks utsortert fra bunnaske)70,395
Tekstil25,570
Totalt3954

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502