Arskonferansen 2024 banner mobile

Innovativ avfallslogistikk

Det treårige prosjektet Innovativ avfallslogistikk har tatt for seg beregninger av kostnader og miljøpåvirkning fra avfallslogistikk, analyser av innkjøp av tjenester knyttet til avfallslogistikk og analyse av avfallslogistikkens transformative potensial.

Prosjektet har utviklet en modell som kan beregne kostnader og klimagassutslipp knyttet til avfallsinnsamling fra husholdninger.

Av: Stine Thorp | Publisert: 23. januar 2023 | Oppdragstaker: NORSUS