Kartlegging og årsaksvurdering av avvik på kommunale og interkommunale avfallsmottak

Denne rapporten skal gi et bilde av avvikssituasjonen i forbindelse med håndtering av farlig avfall på kommunale og interkommunale avfallsmottak. Det er gjort en analyse av et utvalg avviksrapporter fra tilsynsaksjoner gjort i 2010 og 2013.
Av: Håkon Bratland | Publisert: 7. juli 2014 | Fagområde: Farlig avfall | Oppdragstaker: COWI

Kontakt oss

Malin Granlund

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Farlig avfall, deponier, offentlige anskaffelser og avfallssug
Telefon:  95903691