Arskonferansen 2024 banner mobile

Klimavurdering av norsk avfallsforbrenning

Denne rapporten er utført av Profu på oppdrag fra arbeidsgruppe energiutnyttelse i Avfall Norge. Rapporten viser netto endring i utslipp av CO2ekv pr tonn avfall ved ulike begrensninger i eksporten av brennbart avfall fra Norge til Sverige. Rapporten viser at å forbrenne det norske restavfallet med energiutnyttelse i Norge er det er mest klimavennlige alternativet på kort og lang sikt. Reduksjonen av klimautslipp er størst dersom det norske avfallet behandles i Norge og at Sverige i stedet får sitt avfall fra andre land i Europa (åpent marked). Reduksjonen av klimautslipp er vesentlig mindre dersom grensetransporten fortsetter som i dag med at handelen med avfall i hovedsak skjer kun mellom Norge og Sverige (lukket marked).
Av: Avfall Norge | Publisert: 18. desember 2011 | Oppdragstaker: Profu