Arskonferansen 2024 banner mobile

Kommunens eget næringsavfall - bruk av egenregi og egenrett

Denne rapporten gjennomgår det juridiske grunnlaget for kommunene til å løse oppgaver i egenregi, gjennom å benytte egne ressurser i egen etat eller gjennom å tildele oppgaven til et kommunalt eller interkommunalt selskap organisert som eget rettssubjekt.
Av: Avfall Norge | Publisert: 21. desember 2015 | Oppdragstaker: Lynx Advokatfirma