Kostnader ved utsortering av produsentansvarsavfall

Her kan du laste ned Avfall Norges rapport som omtaler hvilke kostnader ulike renovasjonsselskaper har ved utsortering av avfallstyper som omfattes av produsentansvaret.
Av: Håkon Bratland | Publisert: 30. juni 2014 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Energidata Consulting