Banner mobile

Kostnader ved utsortering av produsentansvarsavfall

Her kan du laste ned Avfall Norges rapport som omtaler hvilke kostnader ulike renovasjonsselskaper har ved utsortering av avfallstyper som omfattes av produsentansvaret.
Av: Håkon Bratland | Publisert: 30. juni 2014 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Energidata Consulting