Arskonferansen 2024 banner mobile

Materialgjenvinningsmuligheter for tekstiler i IVAR-området

En forstudie av Norwaste med utredning av mulighetene for aktuelle nedstrømsløsninger innen materialgjenvinning av tekstilavfall. Oppgaven har bestått i å kartlegge de eksisterende - eller nært forestående - tekniske løsninger for materialgjenvinning av tekstilfibre i det nordlige Europa.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 13. januar 2021