Arskonferansen 2024 banner mobile

Materialgjenvinning av finstoff

Nettverket for ettersortering fikk i 2020 utviklet en rapport som ser på potensialet for økt materialgjenvinning av finstoff fra etterorteringsprosessen. Sluttrapporten fra dette prosjektet viser resultatene for biologisk avfall, plast- og glassavfall.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 29. november 2021 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Mepex AS

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502