Arskonferansen 2024 banner mobile

Materialgjenvinning av returtrevirke

Avfall Norge ønsker å bidra til at avfalls- og gjenvinningsbransjen, som navet i en sirkulær økonomi, bidrar med høyest mulig ressursutnyttelse av avfall som oppstår. EUs nye rammedirektiv for avfall setter nye mål for materialgjenvinning av både husholdningsavfall og lignende næringsavfall, men også for bygge- og rivningsavfall. I tillegg er det satt egne mål for materialgjenvinning av treemballasje i revidert emballasjeavfallsdirektiv. For å møte dette er det behov for å se på mulighetene for materialgjenvinning av returtrevirke.
Av: Avfall Norge | Publisert: 30. januar 2019 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Mepex AS

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502