Arskonferansen 2024 banner mobile

Materialstrømsanalyse treavfall

Avfall Norge ønsker å fokusere på å sammenstille fakta om avfallsmengder og -strømmer og har derfor gjennomført et prosjekt for å kartlegge strømmene for avfallstrevirke i Norge, med hovedvekt på avfall fra husholdninger.
Av: Avfall Norge | Publisert: 24. februar 2017 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Hjellnes Consult AS

Avfallstrevirke er som en avfallsstrøm en sentral avfallstype både på grunn av mengden som oppstår og på grunn av at det idag er lite tilgjengelig behandlingsløsninger i Norge.

Kommunale aktører har behov for å finne nye avsetningskanaler for denne avfallsstrømmen, spesielt med tanke på marked for RT-flis til forbrenning. Gjennom nettverket for nasjonal handlingsplan (NHP) er det i samme periode gjort en tilsvarende studie av avfallstrevirke fra bygge- og anleggsvirksomhet.


I dette prosjektet er det kartlagt mengder og avsetningskanaler for RT-flis fra husholdninger og det er vist til noen nye mulige avsetningskanaler. Rapporten inkluderer en oversikt over de kjente strømmene for avfallstrevirke og sannsynlig avsetning for disse strømmene.

Rapporten er første del av en serie rapporter som skal fokusere på treavfall og utnyttelsen av dette.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502