Arskonferansen 2024 banner mobile

Muligheter og begrensninger i virkemiddelapparatet for gjenvinningssektoren

Rapporten gjennomgår støtteordninger til forskning og utvikling (FoU) og investeringer som er relevante for gjenvinningsbransjen, og viser i hvor stor grad bransjen mottar midler fra denne potten.

Konklusjonen er at kun 0,2 prosent av alle milliardene som deles ut hvert år tilfaller aktører i gjenvinningsbransjen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 2. mai 2022 | Oppdragstaker: Deloitte Legal

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041