Foto: iStock

Mulighetsrommet for biogass i Norge

Rapporten gir et bilde av mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge med tanke på aktuelle råstoff, teknologiutvikling og klimanytte. Rapporten er laget på oppdrag for Energigass Norge, Norges Bondelag, Biogass Oslofjord, Norsk Vann, og Avfall Norge.

Av: Stine Thorp | Publisert: 9. mars 2023 | Oppdragstaker: NORSUS