Arskonferansen 2024 banner mobile

Norsk avfallspolitikk - Veien fra deponi til ressurs

Over de siste 30 årene har vi sett avfall gå fra å være et rent forurensingstema til å representere viktige råvarer. Denne rapporten går gjennom endringene i politikken siden 1970 til 2015,
Av: Avfall Norge | Publisert: 30. juni 2015

Avfall som politikkområde har blitt formet gjennom offentlige utredninger, stortingsmeldinger og politiske strategier. Over de siste 30 årene har vi sett avfall gå fra å være et rent forurensingstema til å representere viktige råvarer, miljøvennlige energi- og varmekilder og til å omtales som en del av løsningen på fremtidens klimautfordringer. Man har gått fra å snakke om sluttbehandling, resirkulering og utnyttelse av avfallsstoffer til avfallsforebygging, kretsløp, fremtidens råvarer og sirkulær økonomi.

Parallelt med utformingen av avfall som politikkområde har avfallsbransjen vokst og utvikletseg og oppgavene i avfallsbransjen utføres i dag av både offentlige og private aktører.

Denne fagrapporten er ment å gi en kortfattet oversikt over de ulike stadiene avfallspolitikkens utvikling fra 1970 og fram til i dag. Avfallsbransjen tar hånd om over 11 millioner tonn norsk avfall per år, sysselsetter over 8000 mennesker og har en årlig omsetning på over 22 milliarder kroner. Rapporten er i første del hovedsakelig inndelt etter Stortingsmeldinger som har satt sitt preg på avfallspolitikken. Den beskriver også utviklingen av bransjen og politikkfeltet i et bredere omfang.