Norsk biogassproduksjons samlede potensiale for klimakutt

De fleste kjenner til biogass som en grønn og fornybar energikilde, men få vet at biogassproduksjon også har et betydelig potensiale for karbonfangst, -lagring og -utnyttelse (CCUS).

Teknologien eksisterer allerede i dag ved 16 biogassanlegg i Norge, men er et uutnyttet potensiale. I rapporten presenteres beregninger for samlet klimakutt ved tre produksjonspotensialer; 5, 8 og 12 TWh og inkluderer forutsetningene og metodene som ligger bak arbeidet. Avslutningsvis presenteres hvilke tiltak som behøves for å oppskalere produksjonsnivået i Norge.

Vi håper rapporten vil bidra til å få fram biogassen undervurderte potensiale som et betydelig klimatiltak.

Av: Jens Måge | Publisert: 7. november 2022 | Oppdragstaker: Ella Johanne Devold, John Olav Skjønsberg og Sunna Maria Kristina Simma

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk
Telefon:  47390267