Arskonferansen 2024 banner mobile

Nye metoder for forbehandling av matavfall - Kartlegging og mulighetsstudie

Forbehandling og hygienisering av matavfall fra husholdninger i et biogassanlegg, kompostanlegg eller et substratanlegg (anlegg som lager et substrat for senere sluttbehandling), er en kostnads- og energikrevende prosess. Dette prosjektet har hatt som formål å øke kunnskapen om forbehandlingssystemer og gi avfallsbesittere oppdatert status om tilgjengelig teknologi. Prosjektet er relevant for alle avfallsbesittere som vurderer system for behandling av matavfall.

Rapporten kartlegger status av tilgjengelig teknologi for forbehandling av matavfall fra husholdning og næring, undersøker status for nye løsninger og muligheter for uttesting av disse i senere utviklingsprosjekt.

Av: Jens Måge | Publisert: 9. juli 2019 | Oppdragstaker: Mepex Consult AS

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262