Ombruk av elektrisk og elektronisk avfall

Avfall Norge har fått utarbeidet en rapport som setter søkelyset på økt ombruk av elektronisk og elektrisk avfall fra gjenvinningsstasjoner hos norske kommuner og IKS. Denne rapporten er et verktøy for å øke ombruket av produkter (EE) som blir levert som avfall hos norske gjenvinningsstasjoner.
Av: Håkon Bratland | Publisert: 21. juni 2017 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: COWI AS

Ombruk er et prioritert område hos mange som i dag drifter gjenvinningsstasjoner i dag og vi ønsker å bidra til til dette arbeidet. Ansvaret for ombruk av EE-produkter ligger hos produsentansvarsselskapene, men engasjementet er stort for å utvikle lokale løsninger også hos kommunene. Denne rapporten skal bidra til å forenkle dette arbeidet.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502