Arskonferansen 2024 banner mobile

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall

Rapporten gir en grundig gjennomgang av konkurransesituasjonen for avfallsbasert fjernvarme i Norge, herunder identifiserer de viktigste faktorene for lønnsomhet og virkemidler for hvordan denne kan økes for bransjen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 1. april 2011 | Oppdragstaker: Xrgia AS

Rapporten er utarbeidet av Xrgia, på oppdrag fra Avfall Norges arbeidsgruppe for energiutnyttelse. Hovedformålet med rapporten er å identifisere effektive virksmidler for å øke lønnsomheten i dagens anlegg med energiutnyttelse fra restavfall. Rapporten gir en grundig analyse av dagens rammebetingelser i Norge og Sverige. Videre beskrives konkurransen om avfallet for å forstå prissettingen i avfallsmarkedet.

Rapporten peker på disse prioriterte virkemidlene for økt lønnsomhet og konkurransekraft;

 1. Økte kostnader alternative energibærere
 2. Støtte til varmeproduksjon
 3. Fortsette effektiviseringen i egen virksomhet, redusert behandlingskostnad bunnaske og flygeaske
 4. Ingen nye avgifter
 5. Ingen dispensasjoner til deponering av brennbart avfall
 6. Harmonisere deponiregler i EU
 7. Gjennomgang av konkurransevilkår i transportbransjen
 8. El-sertifikater til strømproduksjon
 9. Eksportrestriksjoner
 10. Energimerkeordning for fjernvarme
 11. Videre investeringsstøtte fjernvarme infrastruktur.