Rapport om avfallsbegreper fra LOOP

Målet med prosjektet var å samle medlemmene/avfallsbransjen om felles bruk av symboler. Gjennom en spørreundersøkelse blant Avfall Norges medlemmer ville man kartlegge dagens bruk og fremtidig behov, for avfallssymboler. Eksisterende symboler som ikke var gode nok skulle videreutvikles og nye symboler skulle utvikles. Arbeidet skulle resultere i en nettløsning med mulighet for nedlasting av symbolene, for alle Avfall Norges medlemmer.
Av: Cecilie Lind | Publisert: 12. desember 2012 | Oppdragstaker: LOOP