Arskonferansen 2024 banner mobile

RBM16 fellesrapport

Dette notatet gir en tilstandsrapport for husholdningsrenovasjon i Norge anno 2015 og drøfter rammebetingelser, prestasjoner og arbeidet med å fremme et miljøvennlig, effektivt og kundeorientert monopol.
Av: Avfall Norge | Publisert: 28. september 2016 | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

RBM (Renovasjonsbenchmarking) gir offentlige virksomheter, som ikke konkurranseutsettes, en analyse av sine sterke og svake sider, viser virksomhetens forbedringspotensiale, og er et grunnlag for å lære av andre (beste praksis) for å støtte en målrettet utvikling. RBM er også en kilde til faktainformasjon om husholdningsrenovasjon og om bransjens utvikling for Avfall Norge.

I 2016 gjennomførte Avfall Norge RBM for åttende gang. 21 offentlige renovasjonsvirksomheter med ansvar for omtrent halvparten av landets innbyggere deltok i benchmarkingen. Som en del av RBM ble det gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse, og 25 renovasjonsvirksomheter deltok i denne.

Notatet peker på noen viktige ulikheter i rammebetingelser mellom renovasjonsvirksomhetene som å tas hensyn til ved en sammenligning. Resultatene viser at bransjen stadig blir bedre på kundetilfredshet og driftseffektivitet.