Arskonferansen 2024 banner mobile

Status for energiutnyttelse

Energiutnyttelse av restavfall i Norge er bedre for miljøet enn å sende det til Sverige for forbrenning der. Det viser en fersk rapport som Thema Consulting Group har utført for Avfall Norge.
Av: Håkon Bratland | Publisert: 12. mars 2014 | Oppdragstaker: Thema Consulting Group