Arskonferansen 2024 banner mobile

Test av poser i avfallssug

Avfall Norge har gjennom Nettverk for Nedgravde Løsninger laget ein rapport som bidrar til kunnskap om hvordan tilgjengelige poser på markedet, for å frakte avfall gjennom avfallssug, presterer i to ulike avfallssug systemer, og fysiske spesifikasjoner på de posene som kom best ut av de praktiske testene. I prosjektet er det også utviklet en veileder for praktisk test av poser i avfallssug, og som sikrer at nye tester i fremtiden kan bygge videre ut kunnskapsgrunnlaget med sammenlignbare tester.
Av: Avfall Norge | Publisert: 28. november 2018 | Oppdragstaker: Multiconsult